amerykanka


amerykanka
Wolna amerykanka
a) sport. «walka, zwykle zapaśnicza, w której wszystkie chwyty są dozwolone; wolnoamerykanka»
b) pot. «sposób postępowania polegający na nieprzestrzeganiu żadnych zasad, reguł, norm; wolnoamerykanka»: Wolna amerykanka panuje zaś w radach gmin. Radni z ubogich wsi czy miasteczek zadowalają się 26 zł za udział w posiedzeniach samorządowych komisji i 48 zł za udział w sesji rady. Krezusi z gminy Warszawa Centrum biorą miesięczne ryczałty w kwocie niemal 10 tys. zł. Życie 19/01/2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.